asdadasd
true,'hr'=>true,'input'=>true,'image'=>true,'link'=>true,'meta'=>true); $tags = array(); if($isHTML){ preg_match_all('/<[^>]+>([^<]*)/', $text, $m, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER); foreach($m as $o){ if($o[0][1] - $i >= $length) break; $t = substr(strtok($o[0][0], " \t\n\r\0\x0B>"), 1); // test if the tag is unpaired, then we mustn't save them if($t[0] != '/' && (!isset($simpleTags[$t]))) $tags[] = $t; elseif(end($tags) == substr($t, 1)) array_pop($tags); $i += $o[1][1] - $o[0][1]; } } // output without closing tags $output = substr($text, 0, $length = min(strlen($text), $length + $i)); // closing tags $output2 = (count($tags = array_reverse($tags)) ? '' : ''); // Find last space or HTML tag (solving problem with last space in HTML tag eg. ) $pos = (int)end(end(preg_split('/<.*>| /', $output, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE))); // Append closing tags to output $output.=$output2; // Get everything until last space $one = substr($output, 0, $pos); // Get the rest $two = substr($output, $pos, (strlen($output) - $pos)); // Extract all tags from the last bit preg_match_all('/<(.*?)>/s', $two, $tags); // Add suffix if needed if (strlen($text) > $length) { $one .= $suffix; } // Re-attach tags $output = $one . implode($tags[0]); //added to remove unnecessary closure $output = str_replace('','',$output); return $output; } foreach($links[1] as $by){ $by_id = $by['id']; $json_url = "http://medlemmer.relationsfabrikken.dk/index.php?option=com_webitall_sponsornet&task=api.getGroups&id=" . $by_id; $json = file_get_contents($json_url); $gp = json_decode($json, TRUE); echo '
'; foreach($gp[1] as $gruppe){ $members = count($gruppe[members]); if (! $members == 0 ) { echo '
';
      			  //print_r( $gruppe );
      			  echo '
'; $pm = $gruppe[publicmessage]; $excerpt = truncate($pm, 125); $linetxt = strip_tags($excerpt,"

"); $text = str_replace("_","",$linetxt); //POST data url $url = '/grupperne/'; $myvars = 'byid=' . $by_id . '&gruppeid=' . $gruppe[id]; $str =""; $str .='

'; $str .="

"; $str .= $gruppe[name]; $str .="

"; $str .='
'; $str .= $text; $str .= "
"; $str .= '

'. $members .' medlemmer

'; $str .= '
'; $str .='Læs mere'; $str .='Kom med som gæst'; $str .= '
'; $str .="
"; //echo $gruppe[name] . "
"; echo $str; } } echo '
'; } ?>

Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

Østjylland Aarhus

Vil du med så kontakt mødeleder Jacob Mikkelsen - 51490999 eller skriv til jacob@relationsfabrikken.dk - jeg fortæller gerne om dine forventninger og muligheder i netværksarbejdet kan mødes.

Du kan få et par gode tips om det at vælge en netværksgruppe. Hvad du bør overveje inden du vælger din netværksgruppe - eksternt link til RelationsfabrikkenAarhus

Illustation netvrksmde 

 

Kommende møder hos Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

22/06/2021 18:00
EVENTmøde SOMMER VINSMAGNING OG TAPAS Vindanmark.com, Kystpromenaden 2, Århus C
23/06/2021 15:42
NETVÆRKSmøde - god sommer Der kommer en lokation
25/08/2021 07:30
NETVÆRKSmøde - etablering af teams Smagsrummet, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus

Medlemmer i Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

WordPress › Fejl

Der er sket en kritisk fejl på dit websted.

Lær mere om fejlsøgning i WordPress.