asdadasd
true,'hr'=>true,'input'=>true,'image'=>true,'link'=>true,'meta'=>true); $tags = array(); if($isHTML){ preg_match_all('/<[^>]+>([^<]*)/', $text, $m, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER); foreach($m as $o){ if($o[0][1] - $i >= $length) break; $t = substr(strtok($o[0][0], " \t\n\r\0\x0B>"), 1); // test if the tag is unpaired, then we mustn't save them if($t[0] != '/' && (!isset($simpleTags[$t]))) $tags[] = $t; elseif(end($tags) == substr($t, 1)) array_pop($tags); $i += $o[1][1] - $o[0][1]; } } // output without closing tags $output = substr($text, 0, $length = min(strlen($text), $length + $i)); // closing tags $output2 = (count($tags = array_reverse($tags)) ? '' : ''); // Find last space or HTML tag (solving problem with last space in HTML tag eg. ) $pos = (int)end(end(preg_split('/<.*>| /', $output, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE))); // Append closing tags to output $output.=$output2; // Get everything until last space $one = substr($output, 0, $pos); // Get the rest $two = substr($output, $pos, (strlen($output) - $pos)); // Extract all tags from the last bit preg_match_all('/<(.*?)>/s', $two, $tags); // Add suffix if needed if (strlen($text) > $length) { $one .= $suffix; } // Re-attach tags $output = $one . implode($tags[0]); //added to remove unnecessary closure $output = str_replace('','',$output); return $output; } foreach($links[1] as $by){ $by_id = $by['id']; $json_url = "http://medlemmer.relationsfabrikken.dk/index.php?option=com_webitall_sponsornet&task=api.getGroups&id=" . $by_id; $json = file_get_contents($json_url); $gp = json_decode($json, TRUE); echo '
'; foreach($gp[1] as $gruppe){ $members = count($gruppe[members]); if (! $members == 0 ) { echo '
';
      			  //print_r( $gruppe );
      			  echo '
'; $pm = $gruppe[publicmessage]; $excerpt = truncate($pm, 125); $linetxt = strip_tags($excerpt,"

"); $text = str_replace("_","",$linetxt); //POST data url $url = '/grupperne/'; $myvars = 'byid=' . $by_id . '&gruppeid=' . $gruppe[id]; $str =""; $str .='

'; $str .="

"; $str .= $gruppe[name]; $str .="

"; $str .='
'; $str .= $text; $str .= "
"; $str .= '

'. $members .' medlemmer

'; $str .= '
'; $str .='Læs mere'; $str .='Kom med som gæst'; $str .= '
'; $str .="
"; //echo $gruppe[name] . "
"; echo $str; } } echo '
'; } ?>

Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

Østjylland Aarhus

Vil du med så kontakt mødeleder Jacob Mikkelsen - 51490999 eller skriv til jacob@relationsfabrikken.dk - jeg fortæller gerne om dine forventninger og muligheder i netværksarbejdet kan mødes.

Du kan få et par gode tips om det at vælge en netværksgruppe. Hvad du bør overveje inden du vælger din netværksgruppe - eksternt link til RelationsfabrikkenAarhus

Illustation netvrksmde 

 

Kommende møder hos Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

06/05/2021 18:00
EVENTmøde - City Escape i teams Mathilde Fibigers Stræde, Aarhus
12/05/2021 07:30
NETVÆRKSmøde kendskab Smagsrummet, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus
02/06/2021 07:30
NETVÆRKSmøde kendskab GuestApart, Tueager 5, 8200 Aarhus

Medlemmer i Relationsfabrikken Fletværk Aarhus - hver 3. onsdag

Jacob Mikkelsen

Relationsfabrikken

Kirsten Adler

KirstenAdler Fotografi

Mikkel Skødt Damsgaard

Brand By Hand

Morten Koldby

Morten Koldby Photography

Diana Ahmad

AJDO Administration

Winnie Præstgaard

Bølgegang

Rie Nielsen

KMGN Consult ApS

Rami Sverdlin

SquareShops

Theresa Blegvad

Thor Clasen Jonasen

Aarhus Culture Walk

Julie Ravn-Nielsen

/ et al.

WordPress › Fejl

Der er sket en kritisk fejl på dit websted.

Lær mere om fejlsøgning i WordPress.