asdadasd
true,'hr'=>true,'input'=>true,'image'=>true,'link'=>true,'meta'=>true); $tags = array(); if($isHTML){ preg_match_all('/<[^>]+>([^<]*)/', $text, $m, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER); foreach($m as $o){ if($o[0][1] - $i >= $length) break; $t = substr(strtok($o[0][0], " \t\n\r\0\x0B>"), 1); // test if the tag is unpaired, then we mustn't save them if($t[0] != '/' && (!isset($simpleTags[$t]))) $tags[] = $t; elseif(end($tags) == substr($t, 1)) array_pop($tags); $i += $o[1][1] - $o[0][1]; } } // output without closing tags $output = substr($text, 0, $length = min(strlen($text), $length + $i)); // closing tags $output2 = (count($tags = array_reverse($tags)) ? '' : ''); // Find last space or HTML tag (solving problem with last space in HTML tag eg. ) $pos = (int)end(end(preg_split('/<.*>| /', $output, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE))); // Append closing tags to output $output.=$output2; // Get everything until last space $one = substr($output, 0, $pos); // Get the rest $two = substr($output, $pos, (strlen($output) - $pos)); // Extract all tags from the last bit preg_match_all('/<(.*?)>/s', $two, $tags); // Add suffix if needed if (strlen($text) > $length) { $one .= $suffix; } // Re-attach tags $output = $one . implode($tags[0]); //added to remove unnecessary closure $output = str_replace('','',$output); return $output; } foreach($links[1] as $by){ $by_id = $by['id']; $json_url = "http://medlemmer.relationsfabrikken.dk/index.php?option=com_webitall_sponsornet&task=api.getGroups&id=" . $by_id; $json = file_get_contents($json_url); $gp = json_decode($json, TRUE); echo '
'; foreach($gp[1] as $gruppe){ $members = count($gruppe[members]); if (! $members == 0 ) { echo '
';
      			  //print_r( $gruppe );
      			  echo '
'; $pm = $gruppe[publicmessage]; $excerpt = truncate($pm, 125); $linetxt = strip_tags($excerpt,"

"); $text = str_replace("_","",$linetxt); //POST data url $url = '/grupperne/'; $myvars = 'byid=' . $by_id . '&gruppeid=' . $gruppe[id]; $str =""; $str .='

'; $str .="

"; $str .= $gruppe[name]; $str .="

"; $str .='
'; $str .= $text; $str .= "
"; $str .= '

'. $members .' medlemmer

'; $str .= '
'; $str .='Læs mere'; $str .='Kom med som gæst'; $str .= '
'; $str .="
"; //echo $gruppe[name] . "
"; echo $str; } } echo '
'; } ?>

Negoti Relationsfabrikken Aarhus - hver 3. fredag

Aarhus
Søger du et modent og voksent erhvervsnetværk, hvor relationer, kendskab og tillid vægter højere end salg, hastighed og mængde - så skal du besøge Negoti Relationsfabrikken Aarhus. 
Vi er en gruppe af erfarne erhvervspersoner der mødes hver 3. fredag morgen, med udgangspunkt i Smagsrummet på Observatorievejen. 
Vi mødes for at styrke relationerne, for at opnå dybere indsigt, for at inspirerer, udvikle og sparre med hinanden. Det handler om at anvende forskellige perspektiver og anvende hinandens synspunkter til sit eget bedste. Gruppens medlemmer har branche eksklusivitet. Er du nysgerrig og oprigtig interesseret i andre, er du velkommen til at besøge gruppen, kontakt mødeleder Jacob Mikkelsen for mere. 
Du kan læse om et par gode tips om hvad du bør overveje når du vælger en netværksgruppen - Hvad du bør overveje inden valg af netværksgruppe

Jacob@relationsfabrikken.dk

Mobil: 51490999

Kommende møder hos Negoti Relationsfabrikken Aarhus - hver 3. fredag

28/05/2021 06:45
NETVÆRKSmøde ++ Smagsrummet, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus
18/06/2021 06:45
NETVÆRKSmøde - Sander Design - god sommer Sander Design, Samsøvej 18-22, 8382 Hinnerup
22/06/2021 18:00
EVENTmøde SOMMER VINSMAGNING OG TAPAS Vindanmark.com, Kystpromenaden 2, Århus C
WordPress › Fejl

Der er sket en kritisk fejl på dit websted.

Lær mere om fejlsøgning i WordPress.