Relationsfabrikken

Relationsfabrikken giver læring og viden

Få et overblik over hvad der sker hos Relationsfabrikken

Relationsfabrikken

Indkøbschef - Ledelsesnetværk for Indkøbschefer

Østjylland Aarhus

Kom og vær med. Vi har en fantastisk netværksgruppe, et højt fagligt niveau, der evner at udfordre hinanden, til at gøre hinanden endnu bedre. Vi savner 3-4 medlemmer, det skulle gerne være dig. Vi har dog et par krav til kommende medlemmer.

 • Du er ansat i en indkøbsfunktion med strategisk eller/og operationelt ansvar,og har en ledende rolle i værdikæden.
 • Du har ambitioner og ønsker at vokse i din organisation.
 • Du er åben for at modtage inspiration, sparring og kompetenceudvikling via nye relationer i et netværk af personer i tilsvarende situation.
 • Kan gennemskue forretningsmodeller fra de traditionelle til de digitale, og se muligheder i begge

Relationsfabrikkens ledelsesnetværk for indkøbschefer sikre, at du ikke vil møde en direkte konkurrent. Således kan du bidrage til netværket uden risiko. Netværket vil bestå af op til 10-12 medlemmer, og faciliteres af netværkets leder Jacob Mikkelsen, der vil sikre kontinuerlig drift og udvikling af netværket.

Sammensætningen af netværket er meget afgørende for succes. Derfor besøger netværkslederen dig, for at uddybe mulighederne for dig, og afdække på hvilke områder du kan bidrage.

Indkøbsfunktionen har aldrig været mere afgørende for virksomhederne. Forbrugernes svigtende loyalitet og nemme adgang til viden, presser organisationerne til konstante forandringer, forbedringer og optimeringer. Indkøbschefen skal i langt højere grad tænke hele værdikæden og sikre forretningsudviklende partnerskaber. Ledelsesnetværket for indkøbschefer er derfor en enestående mulighed for, at du bliver inspireret og kan bidrage og opnå vigtig sparring.

Vi mødes 4 gange årligt, typisk fra kl 09.00-15.00.

Til hvert møde har vi involveret en inspirator, der har en særlig faglig kompetence. Inspiratoren holder indlæg om formiddagen, hvor eftermiddagen tager udgangspunkt i dig, og dine netværkskollegaer. 

Du kan ikke se hvem der deltager i indkøbschef gruppen.

Planlagte møder, altid fra 09.00-15.00

 • 11 marts 2020,
 • 13 maj 2020,
 • 23 september 2020,
 • 18 november 2020

Indkbschefnetvrket Relationsfabrikken MAR19

 Interesseret, så kontakt netværksleder Jacob Mikkelsen 51490999 eller jacob@relationsfabrikken.dk

 jacob ralation V877 SH 1

Kommende møder hos Indkøbschef - Ledelsesnetværk for Indkøbschefer

Medlemmer i Indkøbschef - Ledelsesnetværk for Indkøbschefer

 • Kom med som gæst!

  Du kan altid prøve at komme med til et møde, og se om det kunne være noget for dig hos Relationsfabrikken.