asdadasd
true,'hr'=>true,'input'=>true,'image'=>true,'link'=>true,'meta'=>true); $tags = array(); if($isHTML){ preg_match_all('/<[^>]+>([^<]*)/', $text, $m, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER); foreach($m as $o){ if($o[0][1] - $i >= $length) break; $t = substr(strtok($o[0][0], " \t\n\r\0\x0B>"), 1); // test if the tag is unpaired, then we mustn't save them if($t[0] != '/' && (!isset($simpleTags[$t]))) $tags[] = $t; elseif(end($tags) == substr($t, 1)) array_pop($tags); $i += $o[1][1] - $o[0][1]; } } // output without closing tags $output = substr($text, 0, $length = min(strlen($text), $length + $i)); // closing tags $output2 = (count($tags = array_reverse($tags)) ? '' : ''); // Find last space or HTML tag (solving problem with last space in HTML tag eg. ) $pos = (int)end(end(preg_split('/<.*>| /', $output, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE))); // Append closing tags to output $output.=$output2; // Get everything until last space $one = substr($output, 0, $pos); // Get the rest $two = substr($output, $pos, (strlen($output) - $pos)); // Extract all tags from the last bit preg_match_all('/<(.*?)>/s', $two, $tags); // Add suffix if needed if (strlen($text) > $length) { $one .= $suffix; } // Re-attach tags $output = $one . implode($tags[0]); //added to remove unnecessary closure $output = str_replace('','',$output); return $output; } foreach($links[1] as $by){ $by_id = $by['id']; $json_url = "http://medlemmer.relationsfabrikken.dk/index.php?option=com_webitall_sponsornet&task=api.getGroups&id=" . $by_id; $json = file_get_contents($json_url); $gp = json_decode($json, TRUE); echo '
'; foreach($gp[1] as $gruppe){ $members = count($gruppe[members]); if (! $members == 0 ) { echo '
';
      			  //print_r( $gruppe );
      			  echo '
'; $pm = $gruppe[publicmessage]; $excerpt = truncate($pm, 125); $linetxt = strip_tags($excerpt,"

"); $text = str_replace("_","",$linetxt); //POST data url $url = '/grupperne/'; $myvars = 'byid=' . $by_id . '&gruppeid=' . $gruppe[id]; $str =""; $str .='

'; $str .="

"; $str .= $gruppe[name]; $str .="

"; $str .='
'; $str .= $text; $str .= "
"; $str .= '

'. $members .' medlemmer

'; $str .= '
'; $str .='Læs mere'; $str .='Kom med som gæst'; $str .= '
'; $str .="
"; //echo $gruppe[name] . "
"; echo $str; } } echo '
'; } ?>

Aarhus Relationsfabrikken 1 - hver 3. tirsdag

Aarhus

Vi savner sparringspartnere - kom og se hvad du kan få med. Vi arbejder målrettet med at øge kendskabet til hinanden, at forstå hinandens forskellige udfordringer og perspektiver, for derigennem at opnå nye muligheder, optimeret omkostninger, ny forretning og inspiration. 

Det er som bekendt svært at sætte en finger på, hvad succes er, og ikke mindst hvordan den famøse succes opnås. Det skyldes givetvis, at der ikke findes én opskrift. Enhver leder eller solo virksomhedsejer har sin egen måde til at opnå sin egen succes.

Relationsfabrikken Aarhus Gruppe 1, har exisisteret siden 4 marts 2014, og hører til i Aarhus Syd, og følger PROnetværks konceptet.

IMG 3662

 

”Ejerlederen og beslutningstageren tænker jo godt, ellers var vedkommende ikke i en situation, hvor der er succes. Én ting er omsætning og bundlinje, men det er bestemt ikke alt. Både konkurrenter, kunder og forbrugere er under konstant forandring, hvilket udfordrer mange virksomheder. Så hvordan differentierer virksomheden sig tydeligt i forhold til omverdenen?” spørger relationsfabrikant Jacob Mikkelsen, der har høje forventninger til, hvad medlemmerne får ud af at deltage i vores gruppe med ejerledere og beslutningstagere. Med hans store erfaring fra ejerledede virksomheder, forretningsudvikling og ledelse af netværk, ved han med sikkerhed, at gruppen med mange ejerledere vil have stor betydning for netværksgruppens deltagere.

Er du leder, ejerleder eller beslutningstager, er det præcist dig vi vil have med i vores netværk. Dine udfordringer kunne være:

 • Jeg har brug for relationer, der forstår min hverdag
 • Skal kunne diskutere udfordringer og muligheder med andre i ligendene situation
 • Hvem skal udfordre mig strategisk i udviklingen af min virksomhed
 • Har brug for kolleager
 • ...og meget meget mere...

Kom og oplev os - 2-3 netværksmøder er ikke ens, derfor er du velkommen uden forpligtelser, andet end deltagelse.

Vi mødes hver 3. tirsdag, altid fra 07.30-09.30 hvis ikke andet er nævnt, hvilket bliver til ca 14 møder årligt - derudover bliver der etableret forretningsudviklingsteams, hvori der arbejdes fokuseret med givne udfordringer. Herunder er ca forløb for møderne. 

 Illustation netvrksmde

Som medlem i en af mine netværksgrupper, er du automatisk inviteret til finansieret deltagelse i en lang række aktiviteter, der nogenlunde er fordelt som herunder:

 Du kan få et par gode fifs om hvad du bør overveje når du skal vælge en netværksgruppe - klik på link Hvad bør du overveje....

Kontakt mig venligst for at høre mere Jacob@relationsfabrikken.dk eller 51490999

Kommende møder hos Aarhus Relationsfabrikken 1 - hver 3. tirsdag

08/06/2021 07:30
Netværksmøde - sidste inden sommerferien Kælderen ved Park Offiice, Rudolfgårdsvej 1 A, 8260 Viby
22/06/2021 18:00
EVENTmøde SOMMER VINSMAGNING OG TAPAS Vindanmark.com, Kystpromenaden 2, Århus C
31/08/2021 07:30
NETVÆRKSmøde nye teams Kælderen, Rudolfgårdsvej 1 A, 8260 Viby

Medlemmer i Aarhus Relationsfabrikken 1 - hver 3. tirsdag

WordPress › Fejl

Der er sket en kritisk fejl på dit websted.

Lær mere om fejlsøgning i WordPress.