asdadasd
true,'hr'=>true,'input'=>true,'image'=>true,'link'=>true,'meta'=>true); $tags = array(); if($isHTML){ preg_match_all('/<[^>]+>([^<]*)/', $text, $m, PREG_OFFSET_CAPTURE | PREG_SET_ORDER); foreach($m as $o){ if($o[0][1] - $i >= $length) break; $t = substr(strtok($o[0][0], " \t\n\r\0\x0B>"), 1); // test if the tag is unpaired, then we mustn't save them if($t[0] != '/' && (!isset($simpleTags[$t]))) $tags[] = $t; elseif(end($tags) == substr($t, 1)) array_pop($tags); $i += $o[1][1] - $o[0][1]; } } // output without closing tags $output = substr($text, 0, $length = min(strlen($text), $length + $i)); // closing tags $output2 = (count($tags = array_reverse($tags)) ? '' : ''); // Find last space or HTML tag (solving problem with last space in HTML tag eg. ) $pos = (int)end(end(preg_split('/<.*>| /', $output, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE))); // Append closing tags to output $output.=$output2; // Get everything until last space $one = substr($output, 0, $pos); // Get the rest $two = substr($output, $pos, (strlen($output) - $pos)); // Extract all tags from the last bit preg_match_all('/<(.*?)>/s', $two, $tags); // Add suffix if needed if (strlen($text) > $length) { $one .= $suffix; } // Re-attach tags $output = $one . implode($tags[0]); //added to remove unnecessary closure $output = str_replace('','',$output); return $output; } foreach($links[1] as $by){ $by_id = $by['id']; $json_url = "http://medlemmer.relationsfabrikken.dk/index.php?option=com_webitall_sponsornet&task=api.getGroups&id=" . $by_id; $json = file_get_contents($json_url); $gp = json_decode($json, TRUE); echo '
'; foreach($gp[1] as $gruppe){ $members = count($gruppe[members]); if (! $members == 0 ) { echo '
';
            			    //print_r( $gruppe );
            			    echo '
'; $pm = $gruppe[publicmessage]; $excerpt = truncate($pm, 125); $linetxt = strip_tags($excerpt,"

"); $text = str_replace("_","",$linetxt); //POST data url $url = '/grupperne/'; $myvars = 'byid=' . $by_id . '&gruppeid=' . $gruppe[id]; $str =""; $str .='

'; $str .="

"; $str .= $gruppe[name]; $str .="

"; $str .='
'; $str .= $text; $str .= "
"; $str .= '

'. $members .' medlemmer

'; $str .= '
'; $str .='Læs mere'; $str .='Kom med som gæst'; $str .= '
'; $str .="
"; //echo $gruppe[name] . "
"; echo $str; } } echo '
'; } ?>

Aarhus 3

Århus

AARHUS 3

Aarhus 3 er målrettet virksomheder i Aarhus-området. I gruppen kan du udvikle dit netværk, din virksomhed, dig selv - og ikke mindst dit salg.

Kendetegnet for gruppen er den stærke kombination af socialt samvær og seriøst netværk.

Her handler det ikke udelukkende om leads og uddeling af visitkort – det bærende element er at mødes og lære hinanden at kende. Vi ved nemlig, at det personlige kendskab giver tryghed og troværdighed.

Derfor vægtes kendskab, fortrolighed, sparring, god kemi og ikke mindst godt humør, særdeles højt i gruppen.

Hvert møde begynder med mulighed for morgenmad og ‘løs snak’, mens det officielle netværksmøde begynder kl. 8.

Vi gør meget ud af, at aktiviteterne og møderne løbende bliver tilpasset gruppens ønsker, behov og sammensætning. Vi har en fast mødeleder, men medlemmerne har også en høj grad af medbestemmelse og indflydelse på, hvad der skal ‘på programmet’.

I gruppen vil der altid være fokus på:

      Relationsdyrkelse

      Kendskab, tillid, sparring og kemi

      Forretningsudvikling.

      Personlig udvikling

      Vidensdeling i mindre teams

      Sociale arrangementer.

Det skal du vide:

      Aarhus 3 mødes ca. hver 3. uge kl. 7.30 til 9.30

      Vi mødes 13-14 gange årligt i gruppen

      Der er brancheeksklusivitet i gruppen

      Fast mødeleder

      Der er ingen møder i juli, august og december. Du har dog mulighed for lidt mere mødeaktivitet, når vi afholder diverse sociale arrangementer,         teammøder samt stormøder, hvor du har mulighed for at knytte yderligere relationer til netværkere fra hele landet.

      Prisen for et års kontingent er kr. 8.900,- + moms

Du er altid velkommen som gæst. Det er naturligvis helt uforpligtende. 

Du kan også deltage i et par møder for at opleve kvaliteten af vores netværk.

Vil du med, eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mødeleder Per Pedersen på per@relationsfabrikken.dk eller mobil 2855 5757

Kommende møder hos Aarhus 3

06/05/2021 18:00
EVENTmøde - City Escape i teams Mathilde Fibigers Stræde, Aarhus
21/05/2021 07:30
Netværksmøde
11/06/2021 07:30
Netværksmøde
WordPress › Fejl

Der er sket en kritisk fejl på dit websted.

Lær mere om fejlsøgning i WordPress.